Ramon de Veld

ICT Expert

Ramon de Veld

ICT Expert

Download mijn CV hier Neem contact op

Curriculum Vitae Ramon de Veld!

ICT Expert

PROFIEL

NAAM

Ramon de Veld

GEBOORTEDATUM

12-10-1974

MAIL

info@ramondeveld.nl

OPLEIDINGEN

AMBI

Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening - 1995 - 1996

MBI

Medewerker Beheer Informatiesystemen - 1994 - 1995

MTS

Middelbare Technische School - 1991-1993

CURSUSSEN

MANAGEMENT 1999 - 2013

 • 100% Complete
  Krauthammer Management Training 100%
 • 100% Complete
  Prince 2 Foundation 100%
 • 100% Complete
  ITIL V2 Foundation 100%
 • 100% Complete
  Leiderschap, Ondernemerschap & Persoonlijke ontwikkeling 100%
 • 100% Complete
  Sociale Vaardigheden Deel 1 & 2 100%

COACHING 2011 - 2012

 • 100% Complete
  NLP Master - Neuro Linguistic Programming 100%
 • 100% Complete
  NLP Practioner - Neuro Linguistic Programming 100%

MICROSOFT 2006 - 2008

 • 100% Complete
  MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 100%
 • 100% Complete
  MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer 100%
 • 100% Complete
  MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator 100%

CITRIX - 2007

 • 100% Complete
  Citrix Presentation Server 4.0 100%
 • 100% Complete
  Citrix Access Gateway 4.0 100%
 • 100% Complete
  Citrix Password Manager 4.0 100%

ERVARING

Sectra Communications B.V.

Projectmanager - 2016 - Heden

Het bewaken en begeleiden van projecten die binnen Sectra Communications zijn gestart of worden opgestart en er voor zorg dragen dat de gestelde projectdoelen zoals tijd, kosten en kwaliteit worden behaald en waar indien nodig worden bijgestuurd. Sectra Communications beschikt over diepgaande expertise op het vlak van encryptietechnologie en leveren door de EU en NAVO goedgekeurde oplossingen voor beveiligde communicatie aan Europese overheidsorganisaties, defensie en andere vitale onderdelen van onze samenleving.

NIBC Bank

User Adoption Consultant IT - 2015 - 2016 (7 Maanden)

Het opleiden en trainen van de interne medewerkers van de NIBC bank doormiddel van klassikale trainingen en persoonlijke 1 op 1 trainingen voor het management voor het gebruik van hun nieuwe devices en het gebruik van Skype for Business binnen het nieuwe werken binnen en buiten de bank. Het vertalen van technische en functionele aspecten naar diverse hulp- & leermiddelen zoals wiki’s, trainingsmaterialen, presentaties, e-learning, processimulaties, helpteksten, communicatie uitingen.

Glencore Grain B.V.

Teamleider Servicedesk - 2012 - 2015 (2 Jaar, 9 Maanden)

In kaart brengen van de huidige processen en deze optimaliseren en het invoeren van het ITIL Change, Problem en Incident proces op een pragmatische manier. Aansturen van het team van 6 FTE en werkte waar nodig mee en het zorgdragen van kennisdeling binnen het team. Aansturen van externe leveranciers op basis van SLA’s en voorraad ruimte opgezet en afspraken gemaakt over het voorraad beheer en bestellingen. Zorgdragen voor afstemming met de internationale kantoren en documentatie en proces beschrijvingen maken in de vorm van how to’s op een Wikipedia pagina. Het uitvoeren van interne verhuizingen doormiddel van goede voorbereiding en afstemming met de klant en externe partijen en de Invoering van audio en video middelen in elke vergaderkamer. Projecten gedaan voor Office 2013, Windows 7, Blackberry 10, ONE AD, Nieuw Helpdesk pakket (HP PPM) als vervanging voor Clientele.

Staatsloterij

Teamleider ICT Beheer & Gebruikersondersteuning - 2009 - 2012 (2 Jaar, 5 Maanden)

Het op een efficiënte en kwalitatieve wijze uitvoering geven aan de ICT ondersteuning, beschikbaarheid en continuïteit van de interne bedrijfsapplicaties, gebruikersondersteuning en beheer van de interne ICT infrastructuur door het geven van sturing aan het team van 10 FTE en externe partijen, zodat de werkzaamheden binnen het team ICT Beheer worden gerealiseerd conform beleidsdoelstellingen van de afdeling Operatie en gemaakte afspraken (vertaald in SLA’s)

Staatsloterij

Systeembeheerder - 2008 – 2009 (5 Maanden)

Als systeembeheerder was ik verantwoordelijk voor de inrichting, beheer, onderhoud en de beveiliging van het netwerk binnen de Staatsloterij. Daarnaast begeleide en coachte ik de servicedesk en ben bezig geweest met documentatie en proces beschrijving. Contacten onderhouden met interne/externe partijen en leveranciers Software updates en installatie van nieuwe software pakketten zelf of door externe leverancier geïnstalleerd. Documentatie en proces beschrijvingen maken en health checks controleren en waar nodig aanpassen.

Evides N.V.

Problem Manager - 2008 - 2008 (5 Maanden)

Als medewerker problem manager maakte ik gebruik van mijn vakkennis op het gebied van ICT–infrastructuur om probleemsituaties te analyseren en vervolgens het resultaat verplichte werk te coördineren. Daarnaast adviseerde ik de business. Concreet betekent dit incidenten, problems en changeverzoeken beoordelen, de uitvoering daarvan coördineren en leveranciers aansturen. Tevens de kwaliteit bewaken van de dienstverlening van ICT-leveranciers en de dienstverlening van de ICT-afdeling aan de (in- en externe) klanten. Tot mijn werkzaamheden behoorde ook rapporteren en verbeteren en het ondersteunen en adviseren van functioneel beheerders in de business.

Casema | Ziggo

Senior Systeem Beheerder - 2007 – 2008 (11 Maanden)

Als senior systeembeheerder was ik verantwoordelijk voor de inrichting, beheer, onderhoud en de beveiliging van het netwerk binnen Casema. Daarnaast werkte ik mensen in als systeembeheerder en coachte en begeleide de servicedesk en werkplekbeheerders. Contacten onderhouden met externe partijen en leveranciers.

SoZaWe

Systeem Beheerder - 2008 - 2008 (3 Maanden)

Migratie van 2 Exchange 2003 Servers voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast het oppakken en afhandelen van de reguliere meldingen uit Topdesk en het maken van documenten en handleidingen voor de dagelijkse controles en werkzaamheden per functiegroep.

RET

Coördinator PC Werkplekbeheer - 2006 – 2007 (7 Maanden)

Het coördineren van activiteiten en het aansturen van 6 FTE Medewerkers PC Beheer. Signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen tot verbetering van het gegevensverwerkende proces en het adviseren over het te voeren beleid en het verstrekken van informatie.

LogicaCMG

Systeem Beheerder - 2005 – 2006 (1 Jaar)

Als systeembeheerder was ik verantwoordelijk voor de inrichting, beheer, onderhoud en de beveiliging van het netwerk binnen LogicaCMG en diverse externe klanten. Het beheer van de Citrix omgeving binnen LogicaCMG en het aannemen en afhandelen van storingen. Remote beheer van externe klanten zoals Pathe, Athlon en Shell waar het zaak was de operatie draaiende te houden. Voorbeelden hiervan zijn het kassa registratiesysteem van Pathe en de pinautomaten bij de Shell benzine stations en de software van het wagenpark pakket van Athlon.

CMG | LOGICA

Local Support Medewerker / Systeem Beheerder - 1999 – 2005 (4 Jaar, 6 Maanden)

Als Local Support Medewerker was ik verantwoordelijk voor het beheer op de locatie Rotterdam over 6 panden. Hoofdzaak in deze functie was het oplossen van problemen op locatie, dit met behulp van een call registratiesysteem. Het coördineren en het beheren van de telefonie binnen de regio Rotterdam. Het aannemen en afhandelen van storingen en het installeren van applicaties en werkstations en het verrichten van een aantal logistieke werkzaamheden zoals het beheren van de inkomende- en uitgaande goederenstroom van hard- en software. Opleiden en begeleiden nieuwe medewerkers.

OKIOC | Shell

Systeem Beheerder - 1999 - 1999 (9 Maanden)

In deze functie was ik gedetacheerd bij de firma OKIOC (Shell) in Den Haag als systeembeheerder voor het LAN/WAN beheer en ondersteuning van gebruikers. Verder hield ik mij bezig met logistieke zaken waaronder de bestelling van hard- en software.

Cytec Botlek B.V.

Helpdesk Medewerker - 1996 – 1999 (2 Jaar, 2 Maanden)

Mijn belangrijkste taak in deze functie was het opzetten en vervolgens beheren van een helpdesk. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de migratie van Windows 3.11 naar Windows 95

SKILLS

TALEN

 • 100% Complete
  Nederlands 100%
 • 100% Complete
  Engels 100%
 • 50% Complete
  Duits 50%

COMPETENTIES

 • 100% Complete
  Consequent en betrouwbaar 100%
 • 100% Complete
  Ondersteunen van anderen door loyaal, diplomatiek en oprecht te zijn 100%
 • 100% Complete
  Werkt net zo goed in één-op-één situatie als met groepen 100%
 • 100% Complete
  Is een betrouwbare en ondersteunende teamspeler en heeft een stabiliserende invloed 100%
 • 100% Complete
  Is loyaal en consciëntieus en zal hard werken om resultaten te boeken 100%

INTERESSES

Hardlopen

10 km per week

Boksen

2x per week boksen met de jeugd 

Yoga

Hatha Yoga

CONTACT

LAAT EEN BERICHT ACHTER

ADRES

Bongweg 76 3192 NC Hoogvliet

TELEFOON

+31 6 54763738

MAIL

info@ramondeveld.nl

Bedankt!

Hopelijk tot snel!

Copyright by Ramon de Veld